Khâu rách sụn chêm khớp gối trong chấn thương (đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi)

PGS.TS.BS Võ Thành Toàn

Nghiên cứu tiến cứu, từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2010, chúng tôi nghiên cứu 45 bệnh nhân, từ 17 đến 50 tuổi, được chẩn đoán rách sụn chêm gối và được phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm bằng kỹ thuật outside-in, inside-out và all inside.

TÓM TẮT

Mục tiêu

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm khớp gối.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tiến cứu, từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2010, chúng tôi nghiên cứu 45 bệnh nhân, từ 17 đến 50 tuổi, được chẩn đoán rách sụn chêm gối và được phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm bằng kỹ thuật outside-in, inside-out và all inside.

Kết quả

Qua 45 bệnh nhân trong nghiên cứu chúng tôi tỷ lệ nam chiếm 62,2%, gấp gần 2 lần so với nữ là 37,8%. Nguyên nhân chủ yếu là do chấn thương trong thể thao chiếm tỷ lệ khá cao 64,7%. Lứa tuổi hay gặp nhất là từ 21 đến 30 (46,7%). Kết quả sau phẫu thuật: 16/45 (35,6%) là rất tốt, 26/45 (66%) tốt, 2/45 (4,4%) vừa, 1/45(2,2%) xấu.

Kết luận

Chỉ định khâu những tổn thương sụn chêm trong chấn thương ngày càng được chú ý và đem lại kết quả tốt hơn về chức năng khớp gối cho bệnh nhân, giảm các biến chứng về lâu dài như thoái hóa khớp.

Tìm hiểu thêm các chuyên đề khác

ABSTRACT

DETERMINE THE OUTCOMES OF ARTHROSCOPIC MENISCUS SUTURE

Objective

Evaluate the results arthoscopic meniscus suture.

Method

Prospective study. From 7/2006 to 7/2010, we studied 45 patients, from 17 to 50 years old, were diagnosed with tearing meniscus and were treated arthroscopic meniscus suture by outside-in, inside-out and all inside techniques.

The result

Over 45 patients in our study, the rate of men accounted for 62.2%, almost 2 times higher for women is 37.8%. The main reason is due to sport a high percentage of 64.7%. The most common age is between 21 and 30 (46.7%). Results after surgery: 16/45 (35.6%) is very good, 26/45 (66%) good, 2/45 (4.4%) medium, 1/45 (2.2%) bad.

Conclusion

The indication suture meniscus tear in trauma more attention and give better results on knee function for patients, reducing the long-term complications such as osteoarthritis

Xem toàn văn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Nội tuyến phản hồi
Xem tất cả các bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này