Video tổng quan về dây chằng khớp gối 2024

PGS.TS.BS Võ Thành Toàn
Kéo liên tục trong chấn thương

Video trình bài về Tổng quan về dây chằng khớp gối – PGS. TS. BS. Võ Thành Toàn.

Video nằm trong chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước” của Bệnh viện Thống Nhất ngày 12/05/2023

Dây Chằng Khớp Gối
Dây Chằng Khớp Gối

Xem thêm:

Bài Giảng Tổn Thương Dây Chằng Chéo Cập Nhật 2023 – PGS. TS. BS Võ Thành Toàn (bsvothanhtoan.com)

Slide Bài Giảng Tổn Thương Dây Chằng Và Sụn Chêm Khớp Gối – PGS. TS. BS Võ Thành Toàn (bsvothanhtoan.com)

Xem thêm các kiến thức khác